Agenda pemeriksaan saksi Kamis, 5
Oktober 2023 untuk perkara:
1. Perkara BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Perkara TPK dan TPPU
2. Perkara Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya
3. Perkara Tol Japek
4. Perkara Komoditi Emas
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (repost : Kejaksaan RI)